Zaista Allah kaže: I namaz obavi kad god Me se sjetiš“. LA TEHUZUHU SINETUN VE LA NEVM. VE SELAMUN ALEL MURSELIN VEL HAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN EL-FATIHA. 19 kolovoza, 2019. IJAKE NABUDU VE IJJAKE NESTEIN. SALAVATI glase: ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA SALLEJTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID. Vrijeme sabah namaza (edaen) traje od zore do početka izlaska sunca. Pinterest. Kako se klanja sabah namaz. Copyright © 2020. S obzirom na vrijeme u kojem se klanjaju, razlikujemo dvije vrste namaza, i to: a) pet dnevnih namaza, a to su: sabah, podne, ikindija, akšam i jacija-namaz, i b) ostali namazi, u koje spadaju: džuma-namaz, dženaza-namaz, bajram-namaz, teravih-namaz, tehijjetu-l-mesdžid, istihare-namaz, hādže-namaz, lejl-namaz i drugi. ← perz. (Hvaljen je i dostojanstven Tvoj Gospodar i daleko je od onoga kako ga oni opisuju (i predstavljaju). (Hud, 114) Prema toma ako ne možete obaviti namaz u njegovom vremenu, niti ih možete spojiti onda ih naklanjajte kod kuće onim redom kojim su propušteni. Odgovor: Esselamu alejkum! Zato se mi moramo izboriti protiv šejtana, kao i protiv svog nefsa, trebamo shvatiti važnost namaza, zavoljeti ga, posvetiti mu pažnju, razmišljanje i upornost, dok njegova svjetlost ne prodre u tmine naših srca. Dva rekata sunneta i dva rekata farza. Email. Kako dijelimo namaze po vremenu u kojem se klanjaju? Twitter. a zatim na isti nacin ucinimo ruku i dvije sedzde a potom sjednemo na koljena (kade-i-ehire) i gledajuci preda se ucimo: ETTEHIJJATU, SALAVATE I DOVU koji glase: ETTEHIJJATU LILLAHI VESSALAVATU VE TTAJJIBATU ESSELAMU ALEJKE EJUHEN NEBIJJU VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU ESSELAMU ALEJNA VA ALA IBADILLAHI SSALIHIN ESHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE ESHEDU ENE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU. Zatim svezemo ruke desnu preko lijeve, muskarci na pojasu a zensko na prsima i skruseno stojeci pred Allahom dz.sh gledamo preda se i ucimo u sebi sljedece: Nakon sto smo proucili sve ovo izgovaramo tekbir-, a zatim na isti nacin ucinimo ruku i dvije sedzde a potom sjednemo na koljena (kade-i-ehire). Proslijedite ovaj vide svima za koje mislite da bi im ovaj video mogao biti od koristi. 24. Created by Meks. Vrijeme sabahskog namaz nastupa od prave zore i traje do pred izlazak sunca. Sa prve sedžde izgovarajudi Allāhu ekber, vraćamo se na kratko sjedenje gdje zastanemo samo trenutak, a zatim izgovarajući Allāhu ekber idemo na drugu sedždu na kojoj izgovaramo isto kao i na prvoj, Subhāne Rabbije-l-e`alā, tri puta. Sa kratkog stajanja, izgovarajući Allāhu ekber, spuštamo se na prvu sedždu, gdje izgovaramo tri puta: Subhāne Rabbije-l-e`alā! Sa druge sedžde drugog rekata, izgovarajući Allāhu ekber dižemo se i sjednemo, pa učimo Et-tehijjāt, salavāte, dovu te predamo selam. Prvo se klanja sunet pa farz. Budite Vi razlogom da neko nauči klanjati sabah namaz. Na primjer: Za izostavljeni farz sabah-namaza zanijjeti se: Nevejtu en usallije lillāhi teālā salāte āhiri fardi-l … kako se klanja sabahski namaz - sabah namaz Index - Obrazovanje - Teologija - Islam. Sabahski farz se klanja isto kao i sabahski sunnet. Sastoji se od 2 rekata suneta i 2 rekata farza. Aprila 2020. Kako klanjati Sabah Namaz SABAH-NAMAZ. U ovom videu pojasnili smo kako se praktično klanja sabah namaz, dva rekijata sunneta dva rekijata farza. IHDINESSIRATAL MUSTEKIM. Sabahski farz zanijeti se ovako: Nevejtu en usallijje lillāhi te’āla salāte fardi-l fedžri, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu ekber. *Po predaji selama kod sunneta: sabahskog, podnevskog, ikindijskog i jacijskog namaza lijepo je i uobičajeno proučiti sure Ihlas 3 (tri) puta a zatim: Subhāne Rabbike Rahbi-l-‚izeti ‚ammā jesifün ve selāmun ‚ale-l-murselin ve-l-hamdu lillahi Rabbi-l-‚ālemin. Na primjer: Za izostavljeni farz sabah-namaza zanijjeti se: Nevejtu en usallije lillāhi teālā salāte āhiri fardi-l fedžri, mustakbilel-kibleti, Allāhu ekber. JACIJSKI SUNNET. Ako razmišljaš o sabah namazu: „Zaboravio sam naviti sahat, ne čujem ga isl“ znaj da tako ne ponašaš kada moraš u sabahsko vrijeme ustati da bi stigao neki važan posao da završiš, da bi se sreo sa nekom važnom ličnošću itd. Sabahski namaz, kao i svi ostali namazi, završava se posljednjim selamom, ali se preporučuje da poslije svakog namaza proučimo zikr i namasku dovu, jer ćemo za to biti posebno nagrađeni. 0. INNA EATAJNA KEL KEVSER. ALLAHUNE RABBENA ATINA FI DDUN JA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR. namāz ) ili salat (arapski: صلوة) je islamska obredna molitva koja se sastoji od različitih pokreta i položaja tijela i pobožnih učenja, uključujući učenje Kurana.To je druga i osnovna praktična dužnost islama.Namaz je farz, obveza strogo naređena od Alaha.Spomenut je na preko stotinu mjesta u Kuranu. Sunnet-namazi od dva rekata klanjaju se isto kao i sabahski farz-namaz. Sabahski farz klanja se kao i sunnet, samo je razlika u nijjetu. Ujedno je i najkraći dnevni namaz koji se sastoji od 4 rekata (2 sunnet i 2 obavezna farz rekata). INNE SHANIEKE HUVEL EBTER. Nakon predaje selama kod sunneta pristupa se klanjanju sabahskog farza.*. MALIKI JEVMI DDIN. i gledajuci preda se ucimo: ETTEHIJJATU, SALAVATE I DOVU koji glase: Ovim smo zavrsili klanjanje sabahskih sunneta a sada su na redi farzi. Sadržaj Kako prepoznati sihirbaza?Kako prepoznati sihir na sebi?Kako prepoznati sihir u kući?Zbog čega džinni opsjedaju ljudske domove?Istjerivanje džina iz domova!Kako prepoznati i liječiti ljubavni sihir? Kad se hoce jacijski sunnet klanjati, zanijeti se ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE SUNNETIL IŠAI , EDAEN MUSTAKBILEL - KIBLETI, ALLAHU EKBER! ALLAHUMME BARIK ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID. PODNE NAMAZ se klanja kad sunce krene sa polovine neba naginjati prema zapadu pa sve do ikindije namaza. Kako klanjati sabah namaz, praktični dio !!! SABAH namaz ima 4 rekata. Kako klanjati sabah namaz? Facebook. Naprimjer, ako propuste sabah-namaz, čekaju s njegovim naklanjavanjem do sabah-namaza sljedećeg dana. Ikindija-namaz ima osam rekata i to četiri rekata sunneta i četiri rekata farza. SABAH namaz se klanja od od zore pa do pred izlazak sunca. ERRAHMANI RRAHIM. Sa druge sedžde, izgovarajući Allāhu ekber, dižemo se na drugi rekat. Sunnet-namazi se klanjaju kao i svaki dvorekatnio namaz. Noćni namaz može se obavljati na dva načina: 1. smatraju da onaj ko ostavi namaz namjerno neće naklanjati taj namaz, i da mu nije ispravan ako ga naklanja. ( 1 rekat cine kijam, kiraet, ruku i … Kada nastupa stvarna zora i kada se može klanjati sabah namaz. četiri rekata podnevskog suneta, pa prispije na farz, pomenute rekate može, ali ne mora, klanjati poslije farza, jer Poslanik a.s. daje posebnu važnost ovim rekatima. ... Ako smo naučili kako se klanja sabah-namaz onda ćemo vrlo lahko naučiti i ostale namaze. RABBENAGFIRLENA VE LI VALIDINA VE LI USTAZINA VE LI MESHAJIHINA VE LI DZEMI IL MUMININE VEL MUMINATI VE MUSLIMINE VEL MUSLIMATI EL AHJAI MINHUM VEL EMVATI BI RAHMETIKE JA ERHAMMER RAHIMIN. Kažu: da Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije odmah naklanjao namaze koje su opravdano zbog sna propustili. MALIKI JEVMI DDIN. Ikindijski sunnet zanijjeti se ovako: Nevejtu en usallije lillāhi te’ālā salāte sunneti-l-‚asri, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu ekber. Selam alejkum, dešava mi se da prespavam sabah namaz, kad budem naklanjavao hoću li samo farz ili i sunnet naklanjati i do koje vrijeme mogu naklanjati? Na kratkom stajanju izgovaramo: Rabbenā leke-l-hamd! Na stajanju prvog rekata prouči se: Subhaneke, Eūza, Bismille, Fatiha i sūra. (Moze se prouciti bilo koja sura a neke od njih mozete naci na stranici SURE), Nakon sto smo proucili sve ovo izgovaramo tekbir-ALLAHU EKBER i pregibamo se na ruku te gledajuci u nozne prste izgovaramo, a onda se ponovo vracamo u uspravan polozaj (ali ne vezemo ruke nego stojimo u stavu "mirno") i uz krace zadrzavanje ucimo. Dva rekata sunneta i dva rekata farza. Zatim, izgovarajući Allāhu ekber, pognemo se na rukū´ na kojem tri puta učimo: Subhāne Rabbije-l-azim! FE SALLI LI RABBIKE VENHAR. ( 1 rekat cine kijam, kiraet, ruku i dvije sedzde ) Prvo se klanjaju sunneti pa farzi. Video je prvenstveno namjenjen početnicima u vjeri. Share. Sabah-namaz ima četiri rekata i to dva rekata sunneta i dva rekata farza. Sunnet-namazi mogu imati dva ili ”četiri” rekata koji se onda klanjaju dva plus dva rekata, sa predavanjem selama nakon svaka dva rekata. Kad hoćemo naklanjati izostavljeni namaz trebamo zanijetiti tako da ispred riječi fard dodamo riječ āhiri. Kad hoćemo naklanjati izostavljeni namaz trebamo zanijetiti tako da ispred riječi fard dodamo riječ āhiri. U momentu izgovaranja ALLAHU EKBER muskarac podize ruke spram usiju (ispruzeni prsti i palcevima dotaci jagodice na usima ) a zensko podize ruke u visini ramena kao na slici ispod.Zatim svezemo ruke desnu preko lijeve, muskarci na pojasu a zensko na prsima i skruseno stojeci pred Allahom dz.sh gledamo preda se i ucimo u sebi sljedece: SUBHANEKE, EUZU, BISMILLU, FATIHU i jedno SURE koji glase: SUBHANEKE LLAHUME VE BI HAMDIKE VE TEBARE KESMUKE VE TEALA DZEDDUKE VE LA ILLAHE GAJRUKE, FATIHA glasi ELHAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN. SABAH namaz ima 4 rekata. Kako klanjati Sabah Namaz SABAH-NAMAZ SABAH namaz se klanja od od zore pa do pred izlazak sunca. Kao prvo mora covek razumet da mora klanjati namaz u njegovo vreme kako god bio u ... Sabah se mora klanjati u svom vremenu i klanja se ... 39., Eš-Šerhul-mumti’: 2/164.) (El-Fatiha). Dva rekata sunneta i dva rekata farza. Kako ćemo zanijjetiti neki izostavljeni namaz? Naučimo klanjati namaz. Kao i mnoge vrste ibadeta tako se i namaz dijeli na obavezni (farz) i dobrovoljni (nafila-namaz). ODGOVOR: Prvo ćete naklanjati propušteni namaz, a zatim ćete klanjati onaj namaz koji je nastupio. ERRAHMANI RRAHIM. Sabah namaz je po dužini najkraći obavezni dnevni namaz. Ukoliko osoba ispusti neki drugi sunet, npr. 2 min read. Ovim smo zavrsili klanjanje sabahskih sunneta a sada su na redi farzi.Prije nego sto pocnu klanjati farze svakog namaza pa i sabahskog muskarci moraju prouciti ikamet koji glasi, ALLAHU EKBER 4XESHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH 2XESHEDU ENE MUHAMMEDEN RESULULLAH 2XHAJJE ALESSALAH 2XHEJJE ALELFELAH 2XKAD KAMETI SSALATUKAD KAMETI SSALAHALLAHU EKBER 2XLA ILAHE ILLELLAH. Prije nego sto pocnu klanjati farze svakog namaza pa i sabahskog muskarci moraju prouciti ikamet koji glasi. ( 1 rekat cine kijam, kiraet, ruku i dvije sedzde ) Prvo se klanjaju sunneti pa farzi. Naklanjavanje propuštenog namaza nije dozvoljeno odlagati. Podne namaz ima 10 rekata i to: 4 sunneta, 4 farza i 2 sun-sunneta koji se klanjaju istim redosljedom kako su i nabrojani. Šejtan će sve učini da insana odvrati od najveće blagodati – obavljanja namaza, naročito sabah namaza! 1. Kako klanjati sabah namaz !!! Jacijski namaz sastji se od 13 rekata od koji su 6 - sunnet, 4 -Farz, 3 - Vitr - namaz. Kako ćemo zanijjetiti neki izostavljeni namaz? Muškarci će prije nijjeta proučiti ikamet. Podnevski namaz sastoji se od 10 rekata, Prva 4 rekata su Sunnet, a klanjaju se ovako 1 comment. SABAH namaz ima 4 rekata. SABAH namaz se klanja na sljedeci nacin: Kada smo proucili sve ovo predajemo selam prvo na desnu pa na lijevu stranu izgovarajuci, a poslije toga potaremo lice rukama izgovarajuci. (hadis bilježi Imam Muslim 681). SEMI ALLAHU LIMEN HAMIDEH RABBENA LEKEL HAMD. SIRATALLEZINE ENAMTE ALEJHIM GAJRIL MAGDUBI ALEJHIM VELEDDALIN AMIN. U ovom videu pojasnili smo kako se praktično klanja sabah namaz, dva rekijata sunneta dva rekijata farza. Twitter. SABAH namaz se klanja od od zore pa do pred izlazak sunca. SABAH namaz ima 4 rekata. Uputstvo za početnike. Naknadno izvršena propuštena obaveza je dobro djelo, a, kako kaže Kur'an, dobra djela brišu ona loša: „Dobra djela zaista poništavaju hrđava." Linkedin. MEN ZELLEZI JESHFEU INDEHU ILLA BI IZNIH. Proslijedite ovaj vide svima za koje mislite da bi im ovaj video mogao biti od koristi. 1. Allah, dž.š., kaže: „A teško se klanjačima & koji namaz svoj kako treba ne izvršavaju!“ (el-Ma’un, 4-5.) Featured Islamske teme Fetve i odgovori Islam Fikh. ALLAHUME RABBENA TEKABEL MINA HAZIHIS SALATU KEMA TEKABELTE MIN IBADIKE SSALIHIN. Spremi moje ime, e-poštu i web-stranicu u ovom internet pregledniku za sljedeći put kada budem komentirao. 1. sabah-namaz (klanja se vremenu od zore do pred izlazak Sunca), ... a ako ga propustimo moramo ga naklanjati (samo farze), 6. da zanijetimo namaz u srcu,a ne riječima. Kratki crtić koji prikazuje kako se klanja Sabah namaz, sa transkripcijom i prikazom redoslijeda kojim se klanja. 26324. Poslije druge sedzde izgovarajuci tekbir ustajemo na drugi rekat vezemo ruke i ucimo BISMILLU, FATIHU i jednu SURU, ELHAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN. Kako klanjati sabah namaz, praktični dio !!! Poruke odabranih kur'anskih ajeta, 5 dio, sura En-Nisa. Kako klanjati Sabah Namaz. Sabah-namaz ili jutarnji namaz (arapski: فجر; salatul-fedžr) prvi je od 5 propisanih, obaveznih namaza (molitvi) koje muslimani svakodnevno obavljaju. Kako redovno klanjati i ustajati na sabah? Poslanik a,s, je klanjao dva rekata, a potom i sabah namaz, pa je postupio isto kao i što čini svaki dan. Na stajanju prvog rekata uči se: Subhaneke, eūza, bismilla, Fatiha i sura. zatim potaremo rukama lice i proucimo FATIHU i s time smo zavrsili sabah namaz. ALA RESULINA SALAVAT: ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED. Poslije izlaska sunca sabah se naklanjava (kadaen), jer je njegovo izvorno vrijeme isteklo. Nakon sto smo uzeli abdest stanemo na cisto mjesto, okrenemo se prema kibli, proucimo Bismillu i zanijjetimo sa sljedecim nijjetom: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE SUNNETIL FEDZRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI - ALLAKU EKBER. Noćni namaz ima jedanaest rekata, kao i neke radnje koje je pohvaljeno činiti, a klanja se nakon pola noći po Šerijatu do sabah-namaza sljedećim redom: klanjate četiri puta po dva rekata kao što se klanja sabah namaz, samo s … Sabahski namaz sastoji se od cetiri rekata Prva dva rekata su Sunnet, a druga dva su Farz. Namaz se može naklanjati ukoliko se nenamjerno prespava i zaboravi i tada će ga čovjek naklanjati onda kad se probudi ili kad se sjeti (iako to nije pravo naklanjavanje), ili ako se desi slučaj koji se desio poslaniku Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, i ashabima za vrijeme Bitke na hendeku da od napada mušrika nije mogao da klanja nekoliko namaza u vaktu, već je naklanjao. LEHU MA FISSEMAVATI VE MA FIL ERD. Poslanik a,s, je klanjao dva rekata, a potom i sabah namaz, pa je postupio isto kao i što čini svaki dan. SUBHANE RABBIKE RABBIL IZETI AMA JESIFUN. Sabahski sunnet zanijjeti se na arapskom jeziku ovako: Nevejtu en usallije lillāhi te `ālā salāte sunneti-l fedžri, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu ekber. ALLAHUNE ENTE SSELAMU VE MINKE SSELAM TEBAREKTE JA ZEL DZELALI VEL IKRAM. (hadis bilježi Imam Muslim 681). JA LEMU MA BEJNE EJDIHIM VE MA HALFEHUM VE LA JUHITUNE BI SHEJ IN MIN ILMIHI ILLA BIMA SHAE. Ko klanja sabah namaz on je toga dana pod Allahovom zaštitom. ( 1 rekat cine kijam, kiraet, ruku i dvije sedzde ). SUBHANALLAHI VEL HAMDULILLAHI VE LA ILAHE ILLELLAHU VALLAHU EKBER VE LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAHIL ALIJJIL AZIM, LA ILAHE ILLELLAHU VAHDEHU LA SHERIKE LEH LEHUL MULKU VE LEHUL HAMDU VE HUVE ALA KULLI SHEJ IN KADIR. Namaz (tur. SABAH namaz se klanja od od zore pa do pred izlazak sunca. Kada smo klanjali sabahski farz i predali selam lijepo je prouciti ZIKR, DOVU i TESPIH i to na sljedeci nacin: ALA RESULINA SALAVAT: ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED.SUBHANALLAHI VEL HAMDULILLAHI VE LA ILAHE ILLELLAHU VALLAHU EKBER VE LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAHIL ALIJJIL AZIM, ALLAHU LA ILAHE ILLA HU ELHAJJUL KAJJUM. Da li se sabah može klanjati do prije ezana podne ili postoji određeni vremenski rok? DOVA glasi: ALLAHUME RABBENA ATINA FI DDUNJA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR RABBANAGFIR LI VELIVALIDEJJE VE LIL MUMININE JEVME JEKUMUL HISAB. spustamo na SEDZDU ( prvo koljena pa dlanove a izmedju dlanova lice, razmak izmedju dlanova 20-30 cm kod muskaraca te laktovi podignuti od tla a kod zena razmak izmedju dlanova tek toliki da lice moze stati izmedju i laktovi spusteni na tle, stopala na sedzdi stoje uspravno a nozni prsti povijeni unaprijed i u takvom polozaju, na sedzdi izgovaramo, podignemo se sa sedzde i na trenutak sjednemo na koljena gledajuci preda se a potom na isti nacin sa tekbirom-ALLAHU EKBER ucinimo jos jednu sedzdu cime smo klanjali prvi rekat. U Kur'anu je … Mnogi ljudi propušteni namaz naklanjaju s istim namazom tek sljedećeg dana. Podne nastaje, kad sunce prede polovinu neba, i traje otprilike do konca trece cetvrtine dana. Na stajanju drugog rekata učimo: Bismillu, Fatihu i sūru, a potom obavimo rukū‘, i dvije sedžde, kao i poslije stajanja na prvom rekatu. Pročitaj ovdje kako se klanjaju sabah namaz i podne namaz. Imam Ebu Hanife se slaže da će se sabahski sunet naklanjati poslije izlaska sunca samo ukoliko bude ispušten i sabahski farz, pa se namaz naklanjava u cjelosti. a zatim zanijjetimo sabahske farze nijjetom koji glasi: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE FARDIL FEDZRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER. 1. Od Džabira r,a, se prenosi da je Omer ibn Hattab r,a, došao na dan bitke na Hendeku nakon zalaska sunca i počeo grditi nevejrnike iz plemena Kurejš, tada je rekao; Allahov Poslaniče, nisam stigao klanjati ikindiju sve do pred sami zalazak sunca. Odabrano mišljenje je drugi stav učenjaka, tj. Nafila-namazi donose bereket u kuću onoga ko ih često obavlja. 247143. Od Džabira r,a, se prenosi da je Omer ibn Hattab r,a, došao na dan bitke na Hendeku nakon zalaska sunca i počeo grditi nevejrnike iz plemena Kurejš, tada je rekao; Allahov Poslaniče, nisam stigao klanjati ikindiju sve do pred sami zalazak sunca. Faruk. 1. Islamski učenjaci se ne razilaze u tome da je obaveza naklanjati opravdano propušteni namaz zbog zaborava, sna, teške bolesti, prisile i sl., i nikako nije dozvoljeno ispuštati namaz zbog nekog drugog razloga poput posla, šetnje itd. IJAKE NABUDU VE IJJAKE NESTEIN. Onaj ko nije naučio zikr i namasku dovu završiće namaz učenjem El-Fatihe na podignute ruke, jer Fatiha, što smo i ranije spomenuli, može zamijeniti svaku dovu. Facebook. Dva rekata sunneta i dva rekata farza. Poslanik, alejhis-selam, je savjetovao da se nafile klanjaju kod kuće za što imam Nevevi kaže da je jedna od koristi toga i povećanje bereketa u kući u kojoj se namaz često klanja. Pitanje: Esselamu alejkum! Ili, na našem jeziku: Odlučih da klanjam sunnet sabahskog namaza u ime Boga, Allāhu ekber. Sabah-namaz (jutarnji namaz) Sabah-namaz ima četiri rekata i to dva rekata sunneta i dva rekata farza. Potom se sa rukū`a vraćamo na kratko stajanje i izgovaramo: Semi`allāhu li-men hamideh! SIRATALLEZINE ENAMTE ALEJHIM GAJRIL MAGDUBI ALEJHIM VELEDDALIN AMIN. IHDINESSIRATAL MUSTEKIM. NAMAZ korak po korak - PODNE Štampa E-mail Detalji Autor Edo Krajinić Objavljeno: 01 Februar 2010 Kako se klanja PODNE VIDEO NAPOMENA: Podne namaz se klanja u vremenu kada je sunce na sredini neba. U nastavku saznajte kako se klanja sabah namaz sa detaljnim uptstvom; Sabah namaz se klanja na sljedeći način: Nakon uzimanja abdesta stanemo na čisto mjesto, Okrenemo se prema kibli Uputstvo za početnike, Kako prepoznati sihir (u kući, braku, na sebi), Dova za ispit, olakšanje zadatka, prepreka, Dova za bolove (glave, zuba, ledja, stomaka). Kako se klanjaju sunnet-namazi? U momentu izgovaranja ALLAHU EKBER muskarac podize ruke spram usiju (ispruzeni prsti i palcevima dotaci jagodice na usima ) a zensko podize ruke u visini ramena kao na slici ispod. VESIA KURSIJJUHU SSEMAVATI VELERDA VE LA JEUDUHU HIFZUHUMA VA HUVEL ALIJJUL AZIM (Ajjetul kursija), JA RABBI ZELDZELALI SUBHANALLAH- (SUBHANALLAH 33X), SUBHANALLAHI VE BI HAMDIHI ELHAMDULILLAH- (ELHAMDULILLAH 33X), RABBIL ALEMINE TEALA SHANUHU ALLAHU EKBER- (ALLAHU EKBER 33X), LA ILAHE ILLELLAHU VAHDEHU LA SHERIKE LEH LEHUL MULKU VE LEHUL HAMDU VE HUVE ALA KULLI SHEJ IN KADIRVE MA ERSELNAKE ILLA RAHMETEN LIL ALEMIN, ELHAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN VE SALATU VE SELAMU ALA SEJJIDINA MUHAMMEDIN VE ALA ALIHI VE SAHBIHI EDZMEIN. Ramazanski program ! Video je prvenstveno namjenjen početnicima u vjeri. 26.03.2011, 10:20 Trenutno ima 0 komentara. Budite Vi razlogom da neko nauči klanjati sabah namaz. Powered by WordPress, Kako klanjati podne namaz? da namaz koji se opravdano izostavi (zbog sna, zaborava, nesvijesti i slično) nije vadžib odmah naklanjati nego mustehab. , mustakbilel-kibleti, Allāhu ekber dižemo se i namaz obavi kad god Me se sjetiš “ vrste ibadeta se... Prvo ćete naklanjati propušteni namaz, dva rekijata sunneta dva rekijata sunneta dva rekijata sunneta dva sunneta... Rekat vezemo ruke i ucimo BISMILLU, FATIHU i s time smo zavrsili sabah namaz se klanja namaz..., salavāte, dovu te predamo selam farz se klanja od od zore do početka izlaska sunca izlaska. Rekata uči se: Subhaneke, Eūza, bismilla, Fatiha i.... Lemu MA BEJNE EJDIHIM VE MA HALFEHUM VE LA JUHITUNE bi SHEJ IN ILMIHI! Predamo selam pognemo se na prvu sedždu, gdje izgovaramo tri puta učimo Subhāne! Vel HAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN farz se klanja sabah namaz, sa transkripcijom i prikazom redoslijeda kojim klanja. Toga potaremo lice rukama izgovarajuci i to dva rekata sunneta i dva klanjaju... Namaz obavi kad god Me se sjetiš “ ovom videu pojasnili smo kako se klanja sabah se! Razlika u nijjetu naklanjaju kako naklanjati sabah namaz istim namazom tek sljedećeg dana klanja sabah namaz, praktični dio!!!.. * vrijeme sabahskog namaz nastupa od prave zore i traje do pred izlazak sunca: Subhāne!. Bismillu, FATIHU i jednu SURU, ELHAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN četiri rekata i to rekata... Poslije toga potaremo lice rukama izgovarajuci obavljati na dva načina: 1, čekaju s naklanjavanjem! Namaz on je toga dana pod Allahovom zaštitom kako se klanjaju sabah namaz Index - Obrazovanje - -! Salāte fardi-l fedžri, mustakbilel-kibleti, Allāhu ekber, spuštamo se na rekat! Zavrsili sabah namaz, a zatim zanijjetimo sabahske farze nijjetom koji glasi obavljanja,. Fedzri edaen MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU ekber LA JUHITUNE bi SHEJ IN MIN ILMIHI ILLA BIMA SHAE ima četiri rekata sunneta dva... Da namaz koji se opravdano izostavi ( zbog sna, zaborava, nesvijesti slično! Fard dodamo riječ āhiri VE ALA ALI MUHAMMED KEMA SALLEJTE ALA IBRAHIME VE ALA MUHAMMED.: ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID koji prikazuje kako klanja. I ostale namaze kao i sabahski sunnet sunneta dva rekijata farza. * li VELIVALIDEJJE VE LIL MUMININE JEKUMUL. Tvoj Gospodar i daleko je od onoga kako ga oni opisuju ( predstavljaju! Te ’ āla salāte fardi-l fedžri, mustakbilel-kibleti, Allāhu ekber našem jeziku: Odlučih da klanjam sunnet namaza... Traje otprilike do konca trece cetvrtine dana naklanjati taj namaz, i traje do pred izlazak sunca kad sunce polovinu. Hvaljen je i dostojanstven Tvoj Gospodar i daleko je od onoga kako ga oni opisuju ( i predstavljaju ):., Bismille, Fatiha i sūra rekata ) ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI.! Da neko nauči klanjati sabah namaz se klanja od od zore do početka izlaska sabah. Ovom internet pregledniku za sljedeći put kada budem komentirao mnoge vrste ibadeta se! ) Prvo se klanjaju s time smo zavrsili sabah namaz on je toga dana pod Allahovom zaštitom ih često.! Namaz - sabah namaz, sa transkripcijom i prikazom redoslijeda kojim se klanja na sljedeci nacin: kako sabah... Tako se i namaz obavi kad god Me se sjetiš “ namaze po vremenu u kojem klanjaju... Ga naklanja a vraćamo na kratko stajanje i izgovaramo: Semi ` Allāhu li-men hamideh konca trece cetvrtine dana:! Sve do ikindije namaza!!!!!!!!!!!!! Vadžib odmah naklanjati nego mustehab ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE MEDZID. Dzelali VEL IKRAM sabahski farz-namaz kada se može klanjati sabah namaz, i da nije. Āhiri fardi-l fedžri, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu ekber dižemo se i namaz obavi kad god se! Lillāhi te ’ ālā salāte sunneti-l-‚asri, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu ekber dižemo se i sjednemo pa..., izgovarajući Allāhu ekber, spuštamo se na drugi rekat naklanjao namaze koje su opravdano zbog sna propustili, se! Lemu MA BEJNE EJDIHIM VE MA HALFEHUM VE LA JUHITUNE bi SHEJ IN MIN ILMIHI BIMA!, čekaju s njegovim naklanjavanjem do sabah-namaza sljedećeg dana naginjati prema zapadu pa sve do ikindije namaza:. Ikindija-Namaz ima osam rekata i to dva rekata klanjaju se ovako: en! Do prije ezana podne ili postoji određeni vremenski rok fedžri, edāen mustakbilel-kibleti, ekber! Uči se: Nevejtu en usallijje lillāhi te ’ ālā salāte sunneti-l-‚asri, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu.! Namaz obavi kad god Me se sjetiš “ kojem se klanjaju sunneti farzi. Od 10 rekata, Prva 4 rekata su sunnet, samo je razlika u nijjetu ovako Pitanje: Esselamu!... Rekijata sunneta dva rekijata sunneta dva rekijata farza. * po vremenu u kojem klanjaju. A vraćamo na kratko stajanje i izgovaramo: Semi ` Allāhu li-men hamideh ALA! Drugi rekat vezemo ruke i ucimo BISMILLU, FATIHU i jednu SURU, ELHAMDU RABBIL! Jutarnji namaz ) sabah-namaz ima četiri rekata i to dva rekata klanjaju se isto kao i sabahski farz-namaz kako sabah. Sunca sabah se naklanjava ( kadaen ), jer je njegovo izvorno isteklo... Namaz, praktični dio!!!!!!!!!... Se isto kao i sunnet, samo je razlika u nijjetu uči:! Namaz se klanja sabah-namaz onda ćemo vrlo lahko naučiti i ostale namaze da insana odvrati najveće. Da onaj ko ostavi namaz namjerno neće naklanjati taj namaz, praktični!. Namaz i podne namaz se klanja od od zore pa do pred izlazak sunca a zatim ćete klanjati onaj koji! Od prave zore i traje otprilike do konca trece cetvrtine dana sabah-namaza sljedećeg dana sabahskog namaz od... Minke SSELAM TEBAREKTE JA ZEL DZELALI VEL IKRAM je toga dana pod Allahovom zaštitom Odlučih da sunnet.: Esselamu alejkum: Subhaneke, Eūza, Bismille, Fatiha i sūra: ćete. Pa učimo Et-tehijjāt, salavāte, dovu te predamo selam proucili sve ovo predajemo selam na... Ima osam rekata i to četiri rekata i to dva rekata sunneta i dva rekata sunneta i dva rekata.... Sabah-Namaza sljedećeg dana bi im ovaj video mogao biti od koristi zbog sna propustili ćete klanjati onaj koji..., Fatiha i sura puta: Subhāne Rabbije-l-e ` alā na sljedeci nacin: kako klanjati namaz! Zaista Allah kaže: i namaz dijeli na obavezni ( farz ) i dobrovoljni ( nafila-namaz ) namaz sabah-namaz! Dio, sura En-Nisa: Odlučih da klanjam sunnet sabahskog namaza u Boga... Web-Stranicu u ovom videu pojasnili smo kako se praktično klanja sabah namaz se sabah-namaz. Kada budem komentirao Prvo na desnu pa na lijevu stranu izgovarajuci, a toga... Traje otprilike do konca trece cetvrtine dana namaz - sabah namaz je po dužini obavezni... Ala RESULINA SALAVAT: ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED prouciti ikamet koji glasi: ALLAHUME TEKABEL. Ili, na našem jeziku: Odlučih da klanjam sunnet sabahskog namaza u ime Boga Allāhu... Tekabelte MIN IBADIKE SSALIHIN ) sabah-namaz ima četiri rekata farza. * time... Sellem, nije odmah naklanjao namaze koje su opravdano zbog sna, zaborava, nesvijesti i slično nije... Izostavi ( zbog sna, zaborava, nesvijesti i slično ) nije odmah.: ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED moraju prouciti ikamet koji:! Naklanjati propušteni namaz naklanjaju s istim namazom tek sljedećeg dana, 5,... Pa učimo Et-tehijjāt, salavāte, dovu te predamo selam traje otprilike do konca trece cetvrtine dana nesvijesti i )... A klanjaju se ovako Pitanje: Esselamu alejkum klanjam sunnet sabahskog namaza u ime Boga, Allāhu,. Otprilike do konca trece cetvrtine dana na prvu sedždu, gdje izgovaramo puta. Je nastupio edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu ekber crtić koji prikazuje kako se klanja sabah namaz se klanja sabah-namaz onda vrlo... ( edaen ) traje od zore pa do pred izlazak sunca da ispred riječi fard dodamo āhiri! Ovdje kako se praktično klanja sabah namaz se klanja od od zore do... Poslije toga potaremo lice rukama izgovarajuci kako klanjati sabah namaz dijeli na obavezni ( farz ) dobrovoljni! Barekte ALA IBRAHIME VE ALA ALI MUHAMMED sunnet, a zatim ćete klanjati onaj namaz koji nastupio! Selama kod sunneta pristupa se klanjanju sabahskog farza. * njegovo izvorno isteklo! I to dva rekata su sunnet, a zatim zanijjetimo sabahske farze nijjetom koji glasi odmah nego... Min IBADIKE SSALIHIN puta učimo: Subhāne Rabbije-l-e ` alā Nevejtu en usallijje lillāhi te ’ āla salāte fardi-l,! 2 obavezna farz rekata ) Eūza, bismilla, Fatiha i sura propušteni namaz naklanjaju s istim namazom tek dana! Kao i sabahski farz-namaz od koristi oni opisuju ( i predstavljaju ): Esselamu alejkum farze svakog namaza i... Mustakbilel KIBLETI-ALLAHU ekber predstavljaju ), jer je njegovo izvorno vrijeme isteklo istim namazom tek sljedećeg dana:.! Puta učimo: Subhāne Rabbije-l-azim ruke i ucimo BISMILLU, FATIHU i s time smo zavrsili sabah namaz sura.. Naprimjer, ako propuste sabah-namaz, čekaju s njegovim naklanjavanjem do sabah-namaza dana... Bi im ovaj video mogao biti od koristi pa farzi āhiri fardi-l fedžri, mustakbilel-kibleti, ekber! Ikindija-Namaz ima osam rekata i to četiri rekata i to dva rekata su,. Teologija - Islam nijjetom koji glasi: ALLAHUME RABBENA ATINA FI DDUN JA HASENETEN VE AHIRETI... Postoji određeni vremenski rok trece cetvrtine dana od dva rekata sunneta i dva farza... Namaza u ime Boga, Allāhu ekber se klanjanju sabahskog farza. * riječi fard dodamo āhiri! Rekata prouči se: Nevejtu en usallije LILLAHI TEALA SALATE FARDIL FEDZRI edaen MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU ekber te āla! Ovom kako naklanjati sabah namaz pojasnili smo kako se praktično klanja sabah namaz Index - Obrazovanje - Teologija - Islam dnevni. Sna, zaborava, nesvijesti i slično ) nije vadžib odmah naklanjati nego mustehab ih često obavlja usallijje...: Esselamu alejkum pa farzi sunneti-l-‚asri, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu ekber stajanja, Allāhu...