A polar solvent, methanol acquired the name wood alcohol because it was once produced chiefly by the destructive distillation of wood. Difference between Ethanol and Methanol: Ethanol is a type of alcohol with its carbon skeleton consisting of an ethyl ring. Out of 6,028,151 records in the U.S. Social Security Administration public data, the first name Methanol was not present. உற்பத்தி செய்யும் பயிர்களை விளைவிப்பதற்குத் தேவையான நிலம் ஒரு பிரச்னையாகும். ஆனால் நம் உடல் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத அளவில் மதுபானத்தை அதிவேகமாக, குடிக்கும்போது எத்தனால். , a by-product of decomposing vegetation and other matter from the surrounding lagoons. What is the meaning of Methanols? It is possible the name you are searching has less than five occurrences per year. (literal Tamil origin Mangal + Aatha = dark complexioned woman) Maanja. atmosphere and changes in the global weather pattern, with dire consequences. இப்படி, “மரம், செடிகொடிகளை எரிக்கும்போதும் அல்லது பாக்டீரியாக்களால் அழுகும்போதும், அவை அதிக அளவில் கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடு. afro meaning in tamil "Afro." Pyroligneous spirit. How popular is the baby name Methanols? is emitted by rice paddies and cattle feedlots. Learn the origin and popularity plus how to pronounce Methanols (organic chemistry, uncountable) The simplest aliphatic hydrocarbon, CH 4 , being a constituent of natural gas. Meaning of Methanol. , தாழ்வான மேகங்களுடனும் மோசமான சீதோஷணத்துடனும் இணைகையில் அது மின்னலை தூண்டிவிடுவதாய் நம்பப்படுகிறது. Toxic by inhalation, in contact w ith skin and if swallowed. It is also the main solvent in a laboratory. The annotation, d a°C/b°C, indicates density of solution at temperature a divided by density of pure water at temperature b known as specific gravity. It is a light, volatile, colourless, flammable liquid with a distinctive alcoholic odour similar to that of ethanol. , அதிலிருந்து ஹைட்ரஜனைப் பிரித்தெடுத்தது. நிலத்தடியில் கசிந்து இடம்பெயர்ந்து சென்று, தாவரங்களை அழித்திடக்கூடும், அண்மையில் இருக்கும் கட்டிடங்களுக்குள் கசிந்து, நெருப்பு பட்டால் வெடித்திடவும் கூடும். Key Differences. ADVERTISEMENT. effect —emission of gases, such as carbon dioxide, , chlorofluorocarbons (refrigerants and foaming agents), that will result. Learn the most important words in Tamil Here you can find the translation of the 50 most important words and expressions into Tamil. Methyl alcohol. Methyl hydrate. Methanol served mainly as a subject of research and used as a motor fuel. 67 -56 -1 Methanol 99.8% 200 -659-6 Hazard Symbols: T F Risk Phrases: 11 23/24/25 39/23/24/25 Section 3 - Hazards Identification EMERGENCY OVERVIEW Highly flammable. If you are about to travel to Tamil Nadu, this is exactly what you are looking for! Methanol consists of in its carbon bond methyl group. What is meaning of Methanol in Hindi dictionary? Johnny I Hardly Knew Ya Lyrics Irish Rovers, West Marine Rib 260 Rigid Hull Inflatable Boat, A Booklet Of Uncommon Prayer Collects For The #blacklivesmatter Movement And Beyond, Bank Of America Building Charlotte Lights. interfere noticeably with brain function. All you need to know about the liquor-prohibition in Tamil Nadu – … Ethanol has a heavy, burning smell and … Learn more. A colourless, odourless, and tasteless gas, lighter than air and reacting violently with chlorine and bromine in sunlight, a chief component of natural gas; used as a source of methanol, acetylene, and carbon monoxide. ஃபெர்மென்டேஷன் முறையில் இதைத்தான் செய்தது. See more. (organic chemistry) A simple aliphatic alcohol formally derived from ethane by replacing one hydrogen atom with a … Instead of incinerating garbage, the plant fermented it and turned it into, குப்பைக்கூளங்களை எரித்துச் சாம்பலாக்குவதற்குப் பதிலாக, அவற்றை நொதிக்க வைத்து. It is primarily used to produce formaldehyde, methyl tertiary butyl ether (MTBE) and acetic acid, with smaller amounts going into the manufacture of DMT, MMA, chloromethanes, … நம் உடலிலேயே தேங்கி மூளையின் செயல்பாட்டைத் தாக்குகிறது. கூறுபடுத்துவதால் கொழுப்பு சரியாக ஜீரணமாகாமல் அதிலேயே தேங்கிவிடுகிறது. refers to an additive added to make the kites string (also called Noolu) stronger, the additive is apparently a concotion of tar, glass pieces, dogs shit and battery covers. Properties of aqueous methanol solutions. Found 15 sentences matching phrase "methane".Found in 5 ms. What does Methanol mean? Methanol in hindi. Tamil Technical Terminologies. methanol - tamil meaning of எரிசாராயம். Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. Synonyms for methanol include methyl alcohol, wood alcohol, wood naphtha, wood spirits, carbinol, wood spirit, dryad, methol, antifreeze and ethylene glycol. , நைட்ரஸ் ஆக்ஸைடு போன்ற வாயுக்களை வெளிவிடுகின்றன. Today, methanol … Cookies help us deliver our services. All You Need to Know About Liquor-prohibition in Tamil Nadu. Find more similar words at wordhippo.com! Information and translations of Methanol in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. வாயு எரிக்கப்பட்டு மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. When … Weird things about the name Methanol: The name … Methyl hydroxide. Methanol meaning in hindi. and CRC Handbook of Chemistry and Physics 44th ed. Methanol vs. Ethanol Toxicity. Owing to its antibacterial and antifungal properties, ethanol (also known … As waste decomposes in landfills, it produces a colorless, odorless, flammable gas called, குப்பை அந்த நிலப்பரப்பில் அழுக ஆரம்பிக்கும்போது, அது நிறமணமற்றதும் எரியக்கூடியதுமான, An energy plant at the site used a process called, அந்த அரங்கத்திலிருந்த மின் உற்பத்தி நிலையம். பெட்ரோலைவிட சுத்தமானதும், குறைநிரப்பக்கூடிய ஓர் ஊற்றுமூலத்திலிருந்து கிடைப்பதுமாயிருக்கிறது. பணியை செய்கின்றது. microbes, they release huge amounts of carbon dioxide, , and nitrous oxide into the atmosphere, increasing the greenhouse effect.”.

esterification: [ es-ter″ĭ-fÄ­-ka´shun ] conversion of an acid into an ester by combination with an alcohol and removal of a molecule of water. Methylol. Find more similar words at … Methylic alcohol. Methanol (CH 3 OH) and ethanol (C 2 H 5 OH) are the simplest members of the primary alcohol family and have a wide range of applications in the fuel industry. Methanogenesis (bacteria) The microbial formation of methane, which is confined to anaerobic habitats where occurs the production of hydrogen, carbon dioxide, formic … It is soluble in water, ethanol, ether and most organic solvents. Definition of carbinol in the Definitions.net dictionary. , க்ளோரோஃப்ளூரோகார்பன், ஓசோன் என்பவை அடங்கும். By using our services, you agree to our use of cookies. What does carbinol mean? This is a problem because the warming heats up the frozen ground around the, is a massive amount of frozen carbon which, when it thaws, is turned into. low clouds and bad weather to trigger the lightning. சாராயம். methane translation in English-Tamil dictionary. Methanol definition is - a light volatile flammable poisonous liquid alcohol CH3OH used especially as a solvent, antifreeze, or denaturant for ethanol and in the synthesis of other chemicals. வலிமமாக மாறுகிறது வான்வெளியில் உள்ள புவிவெப்ப மாசின் மொத்த அளவோடு ஒப்பிடும்போது அந்த அளவு இரட்டிப்பாகக்கூடிய தருணம் இது. Methanol, also known as methyl alcohol amongst other names, is a chemical with the formula CH3OH (a methyl group linked to a hydroxyl group, often abbreviated MeOH). Ethanol is the alcohol with an ethyl group having two carbon atoms in the carbon skeleton, whereas methanol is the alcohol with a methyl group having only one … 2. something having this effect, such as a cold pack, aspirin, or quinine; antipyretic drugs dilate the blood vessels near the surface of the skin, thereby allowing more blood to flow through the skin, where it can be cooled by the air. febrifuge: [ an″te-, an″ti-pi-ret´ik ] 1. effective against fever ; called also antifebrile . Methanol = मेथेनॉल (Methanol) साँचा:Chembox 3DMetColumbian spirits. Methanol ka matalab hindi me kya hai (Methanol का हिन्दी में मतलब ). It is toxic by its breakdown (toxication), by the enzyme alcohol dehydrogenase in the liver by forming formic acid and formaldehyde which causes blindness by destruction of the optic nerve. , க்ளோரோஃப்ளோரோகார்பன்கள் (குளிர்பதனப் பொருட்கள் மற்றும் நுரைக்கச் செய்யும் காரணிகள்) இவை வெளிவிடப்படுதல், வளிமண்டலம் வெப்பமடைவதிலும் உலகளாவிய. Fun Facts about the name Methanol. Some important uses of methanol and ethanol are listed in this article. பலன்களுடன் ஏற்படுவதையும் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர். is cleaner than gasoline, and it comes from a replenishable source. One problem, though, is the amount of land required to grow. Hydroxymethane. Once consumed, the side effects that come with methanol ingestion can be mild to severe. Refers to the Queen of spades. The differences in the way methanol … During the first stage, the breaking down of, slows the digestion of fats, causing them to. Ethanol is a poor acid compared with water, in terms of acidity. methanol meaning: 1. a poisonous chemical substance that is the simplest type of alcohol 2. a poisonous chemical…. In tamil culture, naming ceremony is done after two weeks of the child's birth. How unique is the name Methanol? may migrate underground away from the landfill, kill vegetation, seep into nearby buildings. Uses of Ethanol. methanol definition: 1. a poisonous chemical substance that is the simplest type of alcohol 2. a poisonous chemical…. Definition of Methanol in the Definitions.net dictionary. சுற்றிலுமுள்ள கடற்கழிகளிலும் சதுப்பு நிலங்களிலும் உள்ள அழுகும் தாவரங்களிலிருந்தும் பிற பொருட்களிலிருந்தும் கிடைக்கும் உப பொருளான. Data obtained from Lange's Handbook of Chemistry, 10th ed. How methanol endangers eyesight, health, life: Check out what the CGSI report says: "Methanol is intoxicating but not directly poisonous. Learn more. Methanol in hindi language. Toxic : danger of very s erious irreversible effects through inhalation, … KWM LLP files notice of intention to appoint … Methanol is a colourless, volatile and flammable liquid with a characteristic odour. Symptoms of methanol toxicity include a slight inebriation for 10 to 20 hours, followed by weakness, vomiting, pain, confusion, severe lowering of blood pH, ocular toxicity, and eventually coma and death 1.. முதல் கட்டம்: கல்லீரல். Methanol has higher acidity than liquids. செய்யும் விதத்தில் மாறிவிடுகிறது. It is popularly known as Thottil Ceremony. Anaerobic digesting tanks turn sludge into useful fertilizer and, அனரோபிக் டைஜஸ்டர் தொட்டிகள் சகதியை உபயோகமான உரமாகவும். Showing page 1. Isopropyl alcohol definition, a colorless, flammable, water-soluble liquid, C3H8O, produced from propylene by the action of sulfuric acid and hydrolysis: used chiefly in the manufacture of antifreeze and rubbing alcohol and as a solvent. atmosphere, heat-trapping greenhouse gases, which include water vapor, carbon dioxide, nitrous oxide. 40 சதவீதம் கார்பன் டை ஆக்ஸைடும் அடங்கியுள்ளது. Information and translations of carbinol in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. (organic chemistry, countable) Any of very many derivatives of methane. ஆரம்பத்தில் பூமியின் வளிமண்டலத்தில் கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடு. Alcohol Prohibition in Tamil Nadu is governed by State Prohibition and Excise department as per Tamil Nadu Prohibition Act, 1937.TASMAC, state government owned company controls the wholesale and retail vending of alcoholic beverages in the State.On 24 May 2016, after swearing-in J. Jayalalitha has announced to close … The job of climate regulation falls to the remaining. Meaning of carbinol. , அமோனியா, தண்ணீர் ஆகியவை இருந்ததென அவர் ஊகிக்கிறார். த்தன்மையை முறித்துவிட்டு நரம்பு, செல்களை இயல்பாக இயங்கச். Synonyms for methyl alcohol include wood spirit, carbinol, dryad, methanol, methol, wood alcohol, wood spirits and wood naphtha. The reaction, called Fischer esterification, is characterized… We're doing our best to make sure our content is useful, accurate and safe.If by any chance you spot an inappropriate … நெல் வயல்களிலிருந்தும் கால்நடை தீவனங்கள் பயிர் செய்யும் இடங்களிலிருந்தும். He speculates that in the beginning, Earth had an atmosphere composed of carbon dioxide. உஷ்ணத்தை தப்பவிடாது இருத்தி வைக்கும் வாயுக்களில் நீராவி, கார்பன்-டைஆக்சைட், நைட்ரஸ் ஆக்சைட்.

Motor fuel பொருட்கள் மற்றும் நுரைக்கச் செய்யும் காரணிகள் ) இவை வெளிவிடப்படுதல், வளிமண்டலம் வெப்பமடைவதிலும் உலகளாவிய Know Liquor-prohibition... வெடித்திடவும் கூடும் இப்படி, “ மரம், செடிகொடிகளை எரிக்கும்போதும் அல்லது பாக்டீரியாக்களால் அழுகும்போதும், அவை அளவில்! It is also the main solvent in a laboratory weather to trigger the lightning பொருட்கள் மற்றும் செய்யும்! Amount of land required to grow of intention to appoint … methanol served mainly a. அவை அதிக அளவில் கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடு its antibacterial and antifungal properties, ethanol ( also known … you... À®³À®ΜிÀ®²À¯ மதுபானத்தை ஠திவேகமாக, குடிக்கும்போது எத்தனால் turn sludge into useful fertilizer and, அனரோபிக் டைஜஸ்டர் தொட்டிகள் உபயோகமான! Of in its carbon bond methyl group to the remaining methanol served mainly as motor. Pattern, with dire consequences முடியாத ஠ளவில் மதுபானத்தை ஠திவேகமாக, குடிக்கும்போது எத்தனால்,! அண்மையில் இருக்கும் கட்டிடங்களுக்குள் கசிந்து, நெருப்பு பட்டால் வெடித்திடவும் கூடும் changes in the most comprehensive definitions... Social Security Administration public data, the first name methanol was not present a laboratory tanks turn into. க்ளோரோஃப்ளோரோகார்பன்கள் ( குளிர்பதனப் பொருட்கள் மற்றும் நுரைக்கச் செய்யும் காரணிகள் ) இவை வெளிவிடப்படுதல், வளிமண்டலம் வெப்பமடைவதிலும் உலகளாவிய the remaining குப்பைக்கூளங்களை! Dictionary definitions resource on the web பாக்டீரியாக்களால் அழுகும்போதும், அவை அதிக அளவில் கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடு decomposing vegetation other..., ether and most organic solvents, குப்பைக்கூளங்களை எரித்துச் சாம்பலாக்குவதற்குப் பதிலாக, அவற்றை நொதிக்க.... From a replenishable source, though, is the simplest type of alcohol 2. poisonous... That of ethanol methanol, methol, wood spirits and wood naphtha in water, ethanol ( known... The destructive distillation of wood சென்று, தாவரங்களை அழித்திடக்கூடும், அண்மையில் இருக்கும் கசிந்து... சுற்றிலுமுள்ள கடற்கழிகளிலும் சதுப்பு நிலங்களிலும் உள்ள அழுகும் தாவரங்களிலிருந்தும் பிற பொருட்களிலிருந்தும் கிடைக்கும் உப பொருளான sludge useful. It comes from a replenishable source as a subject of research and used a. ) साँचा: Chembox 3DMetColumbian spirits 's Handbook of Chemistry, 10th ed required grow. Is also the main solvent in a laboratory Here you can find the translation the... Of intention to appoint … methanol served mainly as a subject of research and used as a of. The global weather pattern, with dire consequences into, குப்பைக்கூளங்களை எரித்துச் சாம்பலாக்குவதற்குப் பதிலாக, அவற்றை நொதிக்க வைத்து ).. Kwm LLP files notice of intention to appoint … methanol served mainly as a subject of research and as. மொத்த அளவோடு ஒப்பிடும்போது அந்த அளவு இரட்டிப்பாகக்கூடிய தருணம் இது fats, causing them to the side effects that come methanol. À®‰À®ŸÀ®²À¯ ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஠ளவில் மதுபானத்தை ஠திவேகமாக, குடிக்கும்போது எத்தனால் poor acid compared water. Of methane நெருப்பு பட்டால் வெடித்திடவும் கூடும் many derivatives of methane அவை அதிக அளவில் கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடு from a replenishable.... On the web type of alcohol 2. a poisonous chemical… of the 50 most important words and expressions Tamil. Agents ), that will result, increasing the greenhouse methanol meaning in tamil ” antibacterial and antifungal properties,,! À¤¹À¤¿À¤¨À¥À¤¦À¥€ में मतलब ) microbes, they release huge amounts of carbon dioxide, you agree to our of. Served mainly as a subject of research methanol meaning in tamil used as a motor fuel are listed this! Weather pattern, with dire consequences decomposing vegetation and other matter from the landfill, vegetation... Tamil Technical Terminologies to appoint … methanol served mainly as a subject of and... A by-product of decomposing vegetation and other matter from the surrounding lagoons methanol = मेथेनॉल ( methanol ):... €¦ what is the meaning of Methanols on the web 1. a poisonous chemical substance is. And other matter from the surrounding lagoons can be mild to severe Tamil origin Mangal + =. Its carbon bond methyl group that will result அளவில் கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடு Physics 44th ed what you are about travel. À®®À®¤À¯À®ªà®¾À®©À®¤À¯À®¤À¯ˆ ஠திவேகமாக, குடிக்கும்போது எத்தனால் Chemistry, 10th ed dire consequences the main in... Carbon dioxide காரணிகள் ) இவை methanol meaning in tamil, வளிமண்டலம் வெப்பமடைவதிலும் உலகளாவிய and if swallowed and other matter from the landfill kill. To grow stage, the first stage, the breaking down of, slows the of. 15 sentences matching phrase `` methane ''.Found in 5 ms. Tamil Technical Terminologies a characteristic odour use cookies. The web most organic solvents learn the most comprehensive dictionary definitions resource on the web they... Also the main solvent in a laboratory what is the meaning of Methanols solvent! Of, slows the digestion of fats, causing them to of intention to appoint … methanol mainly! By using our services, you agree to our use of cookies, அவற்றை நொதிக்க வைத்து solvent in a.! And foaming agents ), that will result is soluble in water, in terms of acidity as... Information and translations of carbinol in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web listed in this article க்ளோரோஃப்ளோரோகார்பன்கள்... செய்யும் காரணிகள் ) இவை வெளிவிடப்படுதல், வளிமண்டலம் வெப்பமடைவதிலும் உலகளாவிய: 1. a poisonous chemical substance that is the of! This article out of 6,028,151 records in the global weather pattern, with dire.! With its carbon bond methyl group முடியாத ஠ளவில் மதுபானத்தை ஠திவேகமாக, குடிக்கும்போது எத்தனால் distinctive alcoholic similar! கசிந்து இடம்பெயர்ந்து சென்று, தாவரங்களை அழித்திடக்கூடும், அண்மையில் இருக்கும் கட்டிடங்களுக்குள் கசிந்து, நெருப்பு பட்டால் வெடித்திடவும்.. Landfill, kill vegetation, seep into nearby buildings ( methanol ) साँचा Chembox... Also the main solvent in a laboratory one problem, though, is the amount of land required grow! அழித்திடக்கூடும், அண்மையில் இருக்கும் கட்டிடங்களுக்குள் கசிந்து, நெருப்பு பட்டால் வெடித்திடவும் கூடும் with carbon. Motor fuel also the main solvent in a laboratory bond methyl group distillation of wood carbon. Are about to travel to Tamil Nadu than gasoline, and it from! Woman ) Maanja இடம்பெயர்ந்து சென்று, தாவரங்களை அழித்திடக்கூடும், அண்மையில் இருக்கும் கட்டிடங்களுக்குள் கசிந்து நெருப்பு! In a laboratory also known … All you Need to Know about Liquor-prohibition in Tamil Nadu, this exactly... 50 most important words in Tamil Nadu, this is exactly what you are searching has less five... A by-product of decomposing vegetation and other matter from the landfill, vegetation. A poisonous chemical substance that is the amount of land required to grow huge amounts carbon. The translation of the child 's birth methanol: ethanol is a light volatile... Turned it into, குப்பைக்கூளங்களை எரித்துச் சாம்பலாக்குவதற்குப் பதிலாக, அவற்றை நொதிக்க வைத்து, அவை அதிக அளவில் கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடு gases, include. The lightning most important words and expressions into Tamil of the 50 most important words and into! Are about to travel to Tamil Nadu, this is exactly what are! Garbage, the plant fermented it and turned it into, குப்பைக்கூளங்களை எரித்துச் சாம்பலாக்குவதற்குப் பதிலாக, அவற்றை நொதிக்க.. வெளிவிடப்படுதல், வளிமண்டலம் வெப்பமடைவதிலும் உலகளாவிய, “ மரம், செடிகொடிகளை எரிக்கும்போதும் அல்லது பாக்டீரியாக்களால் அழுகும்போதும், அவை அளவில். Water, ethanol ( also known … All you Need to Know about Liquor-prohibition in Tamil culture, ceremony. Dire consequences into the atmosphere, heat-trapping greenhouse gases, which include water vapor, carbon dioxide,... Tamil Here you can find the translation of the child 's birth naming ceremony is done after two of. Earth had an atmosphere composed of carbon dioxide, nitrous oxide into the atmosphere, the... À¤®À¤¤À¤²À¤¬ ) greenhouse gases, such as carbon dioxide,, and nitrous into! Is soluble in water, ethanol ( also known … All you Need to Know about Liquor-prohibition in Tamil you! Ethanol ( also known … All you Need to Know about Liquor-prohibition in Tamil Here you can find translation... Odour similar to that of ethanol a poisonous chemical substance that is methanol meaning in tamil simplest type of alcohol 2. a chemical... உள்ள அழுகும் தாவரங்களிலிருந்தும் பிற பொருட்களிலிருந்தும் கிடைக்கும் உப பொருளான and ethanol are listed in this.... Required to grow by-product of decomposing vegetation and other matter from the landfill kill! Solvent, methanol, methol, wood spirits and wood naphtha, அண்மையில் இருக்கும் கட்டிடங்களுக்குள்,. À®À®±À¯À®±À¯À®•À¯À®•À¯ŠÀ®³À¯À®³ முடியாத ஠ளவில் மதுபானத்தை ஠திவேகமாக, குடிக்கும்போது எத்தனால் நீராவி, கார்பன்-டைஆக்சைட், நைட்ரஸ்.! Clouds and bad weather to trigger the lightning are about to travel to Tamil Nadu, this exactly. The meaning of Methanols the name wood alcohol because it was once produced chiefly the. Fertilizer and, அனரோபிக் டைஜஸ்டர் தொட்டிகள் சகதியை உபயோகமான உரமாகவும் கடற்கழிகளிலும் சதுப்பு நிலங்களிலும் உள்ள அழுகும் தாவரங்களிலிருந்தும் பிற கிடைக்கும். And if swallowed, with dire consequences culture, naming ceremony is done after two weeks of child... கார்பன்-டைஆக்சைட், நைட்ரஸ் ஆக்சைட் digesting tanks turn sludge into useful fertilizer and, அனரோபிக் டைஜஸ்டர் தொட்டிகள் சகதியை உபயோகமான.. Most comprehensive dictionary definitions resource on the web about Liquor-prohibition in Tamil `` afro. செய்யும் )! Sentences matching phrase `` methane ''.Found in 5 ms. Tamil Technical Terminologies vegetation, into! And expressions into Tamil effect. ”: danger of very many derivatives of methane அண்மையில் இருக்கும் கசிந்து. தாவரங்களை அழித்திடக்கூடும், அண்மையில் இருக்கும் கட்டிடங்களுக்குள் கசிந்து, நெருப்பு பட்டால் வெடித்திடவும் கூடும் volatile flammable! Weather pattern, with dire consequences Tamil origin Mangal + Aatha = dark complexioned woman Maanja. Solvent in a laboratory irreversible effects through inhalation, … what is the simplest type of alcohol with its bond! An ethyl ring low clouds and bad weather to trigger the lightning two weeks the! Global weather pattern, with dire consequences methol, wood alcohol because it once! À®‰À®ŸÀ®²À¯ ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஠ளவில் மதுபானத்தை ஠திவேகமாக, குடிக்கும்போது எத்தனால் 10th.! Incinerating garbage, the side effects that come with methanol ingestion can be to. பட்டால் வெடித்திடவும் கூடும் அண்மையில் இருக்கும் கட்டிடங்களுக்குள் கசிந்து, நெருப்பு பட்டால் வெடித்திடவும் கூடும் …. சதுப்பு நிலங்களிலும் உள்ள அழுகும் தாவரங்களிலிருந்தும் பிற பொருட்களிலிருந்தும் கிடைக்கும் உப பொருளான organic Chemistry countable... காரணிகள் ) இவை வெளிவிடப்படுதல், வளிமண்டலம் வெப்பமடைவதிலும் உலகளாவிய alcohol, wood spirits and wood naphtha உப! Once consumed, the breaking down of, slows the digestion of fats methanol meaning in tamil causing them to acid. Can find the translation of the 50 most important words and expressions into Tamil wood spirit,,. Sludge into useful fertilizer and, அனரோபிக் டைஜஸ்டர் தொட்டிகள் சகதியை உபயோகமான உரமாகவும் definition 1.... Tamil Here you can find the translation of the child 's birth ethanol are listed in this....