โคโค่วิว โฮเทล

144 ถนนสมุทรสงคราม-บางแพ ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

โทรศัพท์:     088-2881900 ,  034-711-688 , 034-129-707 ,   034-129- 708

โทรสาร:        034-711-688

 

Website:    www.cocoviewhotel.com

Facebook:  cocoviewhotel , cocoviewhotel maeklong

LINE :         cocoviewhotel

Email:         cocoviewhotel@gmail.com